Bwion

Ocieplanie budynku

Materiały budowlane Nieruchomości

Przechowywanie materiałów budowlanych

Do przechowywania materiałów budowlanych służą specjalnie przystosowane magazyny. W nich właśnie zaopatrujemy się w potrzebne nam do budowy produkty.

W zadaszonych budynkach przechowywane są wrażliwe na warunki atmosferyczne elementy ścienne, gonty papowe, deski, stemple drewniane, rolki papy asfaltowej, płyty styropianowe i wiele innych. Wszystkie te materiały układane są na paletach lub na podkładach, zawsze z przekładkami, żeby umożliwić cyrkulację powietrza i chronić je przed zawilgoceniem.

Materiały zakupione na naszą budowę też trzeba składować w odpowiednich warunkach. Zwykle wyznacza się do tego pewną część działki, gdzie na wyrównanym terenie układa się niektóre z nich.

Takie miejsce powinno się znajdować blisko drogi dojazdowej i miejsca budowy, żeby robotnicy mieli łatwe dojście do potrzebnych materiałów. Warto też na działce zbudować tymczasową wiatę, aby przechować tam cement, wapno, różne folie czy papę.

Wiatę można postawić wtedy, gdy już mamy pozwolenie na budowę. Po jej zakończeniu ta konstrukcja powinna być rozebrana.

Ze względu na zmieniające się warunki pogodowe musimy się zaopatrzyć w plandeki, którymi będziemy mogli okryć hałdy piasku i żwiru. Najczęściej składuje się je pod gołym niebem, bo nie ulegają szybko zniszczeniu.

W ten sam sposób możemy zabezpieczyć również cegły lub pustaki, które są ułożone na paletach. Ze względu na różnorodność surowców wszystkie materiały budowlane powinniśmy przechowywać zgodnie z zaleceniami producentów.