Bwion

Ocieplanie budynku

Budowa domu Nieruchomości

Bezpieczeństwo podczas stawiania domu

Pracownicy zatrudniani na budowie są zobowiązani do przejścia kursu BHP. Poznają tam wszystkie zasady, którymi należy się kierować podczas pracy, by nie doszło do sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Zasady bezpieczeństwa dotyczą wszystkich, którzy przebywają na placu budowy, a więc robotników, kierownika budowy, inwestora oraz osoby wizytujące. Wszyscy powinni być zaopatrzeni w kaski ochronne, odpowiednią odzież i buty ochronne bhp. Każda czynność wymaga, oprócz znajomości ogólnych zasad BHP, stosowania się do przepisów odrębnych. I tak np.

przy substancjach chemicznych może pracować tylko osoba specjalnie do tego przeszkolona albo urządzenia mechaniczne obsługiwać winien pracownik z uprawnieniami. Ci, którzy pracują na rusztowaniach i na wysokościach zobowiązani są do zabezpieczenia się pasami ochronnymi. Na budowie również używa się okularów, słuchawek czy rękawic, w zależności od charakteru wykonywanej czynności. Bardzo ważne jest również wiedza o stosowaniu różnych materiałów budowlanych. Przy budowie domu należy zabezpieczyć dla pracowników takie warunki, aby każdy z nich wiedział, gdzie znajduje się magazyn z potrzebnymi materiałami i jak są przechowywane, gdzie jest miejsce do spożywania posiłków bądź toalety. Bezpieczeństwo zapewni również wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy w razie zagrożenia.

Inwestor sam powinien pilnować stosowania się zatrudnionych osób do wymogów BHP, ale z całą pewnością jest to zasadnicze zadanie dla kierownika budowy.